Βέρα Κλώντζα-Γιάκλοβα

Συγγραφέας - Αρχαιολόγος

Η Bέρα Κλώντζα-Γιάκλοβα σπούδασε την Ευρωπαϊκή και Κλασσική αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα. Εργάστηκε στο Εθνικό Μουσείο της Πράγας, στο Κέντρο μελετών της προϊστορίας του Αιγαίου στην Κρήτη, και στο πανεπιστίμιο του Μάσαρυκ στο Μπρνό της Τσεχίας όπου είναι διευθύντρια του τμήματος της κλασσικής αρχαιολογίας. Ήταν guest professor σε πολλά πανεπιστήμια της Ευρώπης ενώ τακτικά διδάσκει στο πανεπιστήμιο της Λισαβόνας. Έχει διευθύνει και έχει λάβει μέρος σε αρκετά διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Έχει βραβευτεί με διάφορες υποτροφίες. Τελευταία με την υποτροφία του Dumbarton Oaks (Harvard University). Ασχολείται βασικά με την εποχή του πρώιμου μεσαίωνα, με την εποχή του χαλκού και με την μακρομοριακές αναλύσεις.

Αρχαιολογικές δημοσιεύσεις:

https://www.muni.cz/en/people/105834-vera-klontza
https://www.researchgate.net/profile/Vera_Klontza-Jaklova
https://www.muni.cz/en/people/105834-vera-klontza

Κοινωνικά δίκτυα