Διαγωνισμός νουβέλας

Διαγωνισμός νουβέλας

Με την περηφάνια του πετυχημένου διαγωνισμού ποίησης και διηγήματος τον Απρίλη του 2020, οι εκδόσεις Ατέχνως προκηρύσσουν διαγωνισμό νουβέλας με θέμα την πανδημία και όσα ζήσαμε τον τελευταίο χρόνο.

Το έργο που δια διακριθεί θα δημοσιευτεί – εκδοθεί με ευθύνη και δαπάνη των εκδόσεων Ατέχνως. Υπό προϋποθέσεις (αν πληρεί τα κριτήρια της τέχνης και προταθεί από την Επιτροπή), μπορεί να εκδοθεί (αυτόνομη έκδοση) και το δεύτερο.

Κριτήρια για την επιλογή, από τη συγκροτηθείσα επ’ αυτού επιτροπή, θα είναι η ποιότητα του έργου, η αλήθεια του και η συμβολή του στη λογοτεχνική αποτύπωση της πανδημίας.

Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι όλα τα υποβληθέντα έργα δεν ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις της προκήρυξης, έχει την ευχέρεια να εισηγηθεί τη μη έκδοση έργου.

Τα ονόματα των μελών της επιτροπής θα δημοσιευτούν σε χρόνο που θα επιλέξουν οι εκδόσεις και τουλάχιστον δύο μήνες πριν την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

Καθένας έχει το δικαίωμα να λάβει μέρος με ένα (1) μόνο έργο.

Έκταση Νουβέλας: μέχρι 30.000 λέξεις

Είναι επιλογή του συμμετέχοντα αν το έργο συνοδεύεται και από σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Η υποβολή του έργου μπορεί να γίνει με ψευδώνυμο. Όμως για τα τρία έργα που θα επιλεχθούν για την τελική διαλογή, οι εκδόσεις θα πρέπει να έχουν τα πλήρη στοιχεία του συγγραφέα (διαφορετικά το έργο απορρίπτεται).

Τα έργα θα πρέπει να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (e-book, ή σε site και blog).

Ο δημιουργός αναλαμβάνει την ευθύνη ότι το έργο που καταθέτει είναι δικό του δημιούργημα.

Τα κείμενα θα αξιολογούνται εφόσον αποστέλλονται σε δακτυλογραφημένη μορφή (έγγραφο Word)

Τα έργα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ()

Η ημερομηνία ολοκλήρωσης του διαγωνισμού είναι η 15ή Απριλίου 2021.

Τελική ημερομηνία κατά την οποία η έκδοση θα ολοκληρωθεί η 15ή Ιουνίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες:

697 9795057